ДетекторНаЛъжата се зарежда!!

Изследване с полиграф

+359 8999 444 55

Искърски Пролом 8, София

www.detectornalajata.bg

info @ detectornalajata.bg

Жена на полиграф 08999 444 55

Детектор на лъжата от ДЕТЕКТ БГ®

Полиграфът или по-познат като детектор на лъжата е единсвеният, за момента научен прибор, който успява да разграничи истината от лъжата. Устройството работи на базата на няколко отделни сензора, които измерват измененията във вегетативната нервна система в човешкото тяло. Тази нервна система се смята за автономна, което означава, че тя не може да се контролира съзнателно. В това се състои уникалността на това изобретение, което не само “разчита” тази система, но ни дава и над 98,7% точност по международна статистика.

Уреда по никакъв начин не уврежда Вашето физическо и психическо здраве. Също така е невъзможно да Ви удари ток.

Екип

При нас ще намерите хора, които няма просто да извършат психофизиологическото изследване, което желаете, а ще вникнат в проблема на едно по-дълбоко и емоционално ниво. Най-важното е, че при нас ще откриете разбирателство и може да разчитате на 100% конфиденциалност от наша страна. За това, може да се уверите, чрез подписаната от нас декларация за конфиденциалност и лоялност. Ние от детекторналъжата.бг имаме позволението да оперираме с лични данни от Комисия за Защита на Личните Данни.

Виктор Дончев - Криминален психофизиолог

10+ Години опит

Професионалист с образование в Русия и Швейцария, експерт, който е и единсвеният от нас член на НСБО. Основател на Българския съюз на Психофизиолозите, както и член на Европейската асоциация на психофизиолозите - EUROPOLYGRAPH.

Др. Проф. Елдад Васерман - Оперативен експерт

35+ години опит

Незаменима част от екипа ни, без който не бихме стигнали нивото, на което сме в момента. Отличен с множество награди, той изключителен психофизиолог, занимаващ се с това над 35 години. Г-н Васерман често преглежда наши случаи, като ни служи за второ мнение преди издаване на даден резултат, за да може точността, която Ви даваме да е максимална.

Василена Емилова - Психолог

2+ Години опит

Най-младият ни експерт, тя учи психология в Софийски университет. Василена работи главно върху доосъвършенстване на знанията си, относно психологията. Въпреки, скорошното й назначаване, Василена е отговорна за решаването на някои от най-сложните ни случаи през последната година.

Нашите ПРЕИМУЩЕСТВА

Това, което ни различава от останалите колеги е:

Екип

Сформирали сме екипа си от професионалисти, минали през множество тестовe за да се докажат като лидери в обаста си.

Оборудване

Работим с най-подобрената и иновативна технология, предлагаща се на пазара.

Цени

Чудите се каква е цената на истината? Работим с най-ниските цени на пазара, но не е за сметка на качеството на услугата.

Обслужване

Приемаме Вашите проблеми като наши, работейки без почивка, ако това се налага.

Работно време

Нашето работно време е гъвкаво, ние се съобразяваме с нуждите на клиента, като посрещаме хора късно вечер, в празнични и почивни дни.

За нас

Ние сме експерти в разкодиране езика на тялото. През годините натрупан опит, ние успешно се издигнахме до лидери в полифизиографската сфера. Нашите хора могат да бъдат намерени винаги, тъй като те работят денонощно, за да отстоят мястото си на най-добрите криминални психофизиолози.

От създаването на полиграфското устройство от Джон Ларсон през 1921г., детекторът на лъжата бива многократно подобряван и доусъвършенстван, стигайки до машината, с която днес ние работим.

Нашият полиграф е израелски, създаден от д-р проф. Елдат Васерман, като това е полиграф, предлагащ иновативни методи от най-ново поколение като; 3D разпознаване на микро-движенията на лицевите мускули, физиономии и погледа на изпитваното лице. Това, разбира се подобрява точността на детектора на лъжата, както прави нас - единсвените претежаващи го в България, най-добрите в бранша и на територията на страната.

Уговорка на час

Работим с ПРЕДВАРИТЕЛНА уговорка на час, като уточнявате казуса, от който се интересувате и имате нужда от съдействието ни.

Декларация съгласие

Преди започване на полифизиографския тест, лицето, което се подлага, попълва така наречената “ДЕКЛАРАЦИЯ СЪГЛАСИЕ”, което означава, че той доброволно, по своя воля и желание е дошъл при нас.

Релевантни въпроси

ЗАЕДНО обсъждаме въпросите, които ще бъдат задавани, като наш колега Ви насочва към правилния начин, по които трябва да се конструира въпроса, с цел полиграфът да бъде максимално ефективен.

Резултат

В случай, че подлагащият се не е запознат, следва кратък разговор за това как работи полиграфът. След приключване на теста се уточнява по какъв начин резултата ще бъде пратен на ПОРЪЧИТЕЛЯ, в рамките на три работи дни.

Къде се използват изследванията с детектор на лъжата?

 1. Правоохранителни органи;
 2. Компании, занимаващи се с охрана, сигурност и инкасова дейност;
 3. Банков сектор;
 4. Адвокатски услуги (при проверка на данните представени от клиента пред упълномощаване за поемане на защитата);
 5. Подбор и оценка на кандидати за работа (при проверка на данни представени при кандидатстването на работа);
 6. Застрахователни дружества (при разследване на застрахователни измами);Детективски разследвания.
 7. ... И навсякъде, където достигането до истината има значение.Детекцията на лъжата може да се използва за откриване на местонахождението на предмети след изследване на лица, които го знаят.

Каква е точността на изследването?

Изследването с детектор на лъжата е с висока надеждност и точност. Въз основа на направени на повече от 250 изследвания през последните 25 години се прави извода, че точността варира от 85% до 93%. Използването през последните години на компютъризиран модел на полиграфа и повишаването на стандартите при обучението даде възможност за достигане на 100% точност при изследванията.

Как се провежда изследването?

Изследването се състои от следните последователни стъпки:

 1. предтестово интервю
 2. инструментално изследване
 3. оценка и анализ на получените данни
Изследването продължава 1 - 2 часа в зависимост от изследвания случай.

1. Най-много време (45-90 мин.) се отделя на предтестовото интервю. По време на него се прави следното:

 1. дават се подробни инструкции за отделните елементи на изследването и се търси потвърждение на изследваното лице, че ги е разбрало;
 2. посочват се правата на изследваното лице в съответствие с декларацията за доброволност;
 3. представя се полиграфа, като се обяснява как работи;
 4. изслушва се обяснението на лицето по повод изследвания проблем;
 5. разглеждат се и се обсъждат въпросите, на които лицето ще отговаря по време на инструменталната част от изследването

2. По време на инструменталното изследване към лицето се прикрепват сензорните компоненти на полиграфа:

 1. към горната и долната част на гръдния кош;
 2. към върховете на пръстите;
 3. към горната част на ръката;
Сензорите са проектирани и се поставят по начин, който да не предизвиква болка или нараняване на изследваното лице.
При инструменталното изследване са задават обсъдените и уточнени въпроси, на които лицето отговаря с “ДА” и “НЕ”.

3. Реакциите се оценяват като се използва съответната методика, като се има предвид и анализа на компютърния алгоритъм.

Как да се ориентираме при избора на специалист за провеждане на изследването?

В различните страни има различни критерии за определяне на необходимата квалификация на специалистите, които имат право да провеждат изследванията. Като образец обикновено се приемат приетите в САЩ критерии. Там специалистът по детекция на лъжата трябва да има поне образование от колеж, да е завършил акредетирано от Американската полиграфска асоциация училище и е за предпочитане да е член на някоя професионална организация.

В страни като ЮАР където дълго време липсваше нормативна регламентация за критериите и стандартите за провеждане на полиграфските изследвания се стигна да конфронтация с други научни професионални организации и държавни институции, в следствие на което бяха приети стандартите на Американската полиграфска асоциация.

Кой получава резултата от теста?

Преди провеждането на всеки тест от страна на изследващия специалист се подписва декларация за конфиденциалност по повод на всяка информация получена по повод и по време на изследването. Резултатите от теста се предоставят на оторизирано лице (най-често прекият заявител на изследването), което се записва в договора за приемане на поръчката.

Полиграфско изследване не може да се извърши без съгласието на изследваното лице.

Може ли да се заблуди полиграфа?

Полиграфът със сигурност ще разкрие лъжа, ако изследваното лице ЗНАЕ, че лъже. За неопитните специалисти по детекция на лъжата представлява известна трудност малка група от хора, които са описани като “социопати”. Проблемът най-често идва от разминаването между резултатите от инструменталното изследване и актуалното поведение на изследваното лице по време на теста. Експериментално е доказано, че успешността при изследване на социопати с полиграфа е същата (а дори и малко по-добра) в сравнение с остналите.

В някои случаи изследваното лице съзнателно опитва различни контрамерки, които с цел да промени резултатите от изследването. Най-често това са движения и контрол на движенията на тялото с цел да се затрудни отчитането на физиологичните реакции. Съществуват и други методи за контрамерки, които са описани подробно в специализираната литература. Като цяло опитите за контрамерки се разпознават, а откриването им еднозначно води до заключението за потвърждаване на подозрението за виновност.Най-добрият вариант е да се казва истината.

Как се разкрива лъжата?

Детекторът на лъжата отчита промените във физиологичните параметри на изследваното лице. Той отчита реакции, които не винаги се отразяват в поведението и в този смисъл не могат да бъдат забелязани в едно интервю например.
Физиологичните реакции са следните:

 1. Специфична промяна в дихателните движения
 2. Промяна в кожно-галваничното съпротивление
 3. Промяна в кръвното налягане и сърдечния пулс
 4. При необходимост могат се измерят и други параметри.
Промяната във физиологичните параметри, които се отчитат е индивидуална за всяко изследвано лице. При детекцията на лъжата се отчита относително средното ниво на реакция и отклонението от това ниво. Затова и предварителното емоционално състояние на изследваното лице НЕ влияе върху оценката.
Ще се допусне ли грешка в изследването, ако изследваното лице е “нервно”, в състояние на силно безпокойство или е емоционално лабилно?
Грешките в изследването се получават при така нареченото “обръщане на резултата”, т.е. лице което казва истината се оценява, че лъже или лице, което лъже се оценява като казващо истината.
Тези грешки най-често се получават при неправилно провеждане на предтестовото интервю или при неправилно интерпретиране на получените данни. Детекторът на лъжата сам по себе си не може да сгреши.
Затова е задължително подробно обсъждане на тестовите въпроси, при което се обръща внимание на евентуалните нюанси и детайли, присъстващи в еднозначните отговори. Уточнението, с помощта на изследваното лице, на въпросите трябва да завърши тогава, когато те са “изчистени” от възможните нюанси и в тях се пита за факт, който се интерпретира еднозначно.
Самата процедура на изследване е конструирана така, че да не предизвиква допълнително емоционално напрежение или поне това напрежение да е близко до обичайното за всеки изследван с тази методика.
В полиграфското изследване се извършват различни процедури за избягване на грешките при оценката и заключението:
 1. оценка на емоционалното състояние по време не изследването;
 2. информация за здравословното състояние на изследваното лице;
 3. с помощта на специализирани тестове се идентифицира нивото на реакция и наличието на “свръхреактивност”;
 4. съставяне на контролни въпроси за оценка на способността за реакция;
 5. анализ на фактите, станали повод за изследването;
 6. предтестово интервю и подробно обсъждане на въпросите;
 7. качествен контрол на изследването;
 8. обсъждане на резултатите от изследването с изследваното лице;

5750+

Психофизиологични теста

240+

Разкрити кражби

190+

Разкрити изневери

23000+

Работни часове

Нашите специалисти, псохофизиолози имат дългогодишен опит в разкриването на кражби и измами, въпроси свързани с интимна лоялност, както и много други разновидности на твърдения и тяхното доказване или съответно отхвърляне.
Отделяйки предостатъчно време на работата си, професионалистите ни са стигнали до краен предел на възможното, разпознавайки лъжците още преди да са им сложили устройството.

5750+

Психофизиологични теста

240+

Разкрити кражби

190+

Разкрити изневери

23000+

Работни часове

Нашите специалисти, псохофизиолози имат дългогодишен опит в разкриването на кражби и измами, въпроси свързани с интимна лоялност, както и много други разновидности на твърдения и тяхното доказване или съответно отхвърляне.
Отделяйки предостатъчно време на работата си, професионалистите ни са стигнали до краен предел на възможното, разпознавайки лъжците още преди да са им сложили устройството.

От създаването на полиграфското устройство от Джон Ларсон през 1921г., детекторът на лъжата бива многократно подобряван и доусъвършенстван, стигайки до машината, с която днес ние работим.

Нашият полиграф е израелски, създаден от д-р проф. Елдат Васерман, като това е полиграф, предлагащ иновативни методи от най-ново поколение като; 3D разпознаване на микро-движенията на лицевите мускули, физиономии и погледа на изпитваното лице. Това, разбира се подобрява точността на детектора на лъжата, както прави нас - единсвените претежаващи го в България, най-добрите в бранша и на територията на страната.

120лв

Тест за подбор на персонал

Изнася ли информация?

Изследване на фирмена лоялност и подбор на персонал

 • Сключване на договор
 • Приоритетно приемане
 • Най-ниска цена
 • Над 10 човека

180лв

Тест за изневяра

Изневерява ли ми?

Проверка на интимна лоялност и психологически тест за двойки

 • До 3 въпроса
 • Резултати до 3 дни
 • Прием на деня
 • Най-ниска цена
 • Гарантиран резултат

150лв

Тест за кражба

Кой открадна?

Разследване на кражба, фалшификация на документи и др.

 • Релеванти въпроси
 • Резултати на следвашия ден
 • Предварителна уговорка
 • Най-ниска цена
 • Гарантиран резултат

260лв

Специализиран тест

Много ми е спешно!

Клевети, зависимости и други твърдения

 • Релевантни въпроси
 • Резултати на същия ден
 • Предварителна уговорка
 • Най-ниска цена
 • Гарантиран резултат

Галерия

Тук ще намерите медия за нас

Контакт

Имаме офиси в София, Пловдив, Казанлък, Ямбол и Бургас, но и пътуваме във всяка точка на България.

Име

Тел

Email

Съобщение